Pravila privatnosti

Kontrola zbirke podataka i njihovo vlasništvo sukladno GDPR-u

Ova aplikacija prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Vrste prikupljenih podataka
Među vrstama osobnih podataka koje ova aplikacija prikuplja sama ili putem trećih strana nalaze se: zemljopisni položaj, kolačići i podaci o korištenju. Ostali prikupljeni osobni podaci mogu biti opisani u drugim odjeljcima ovih Uvjeta korištenja ili posebnim tekstom objašnjenja kontekstualno sa zbirkom podataka. Korisnik zbirke podataka može osobne podatke prikupljati automatski prilikom korištenja ove aplikacije. Svaka upotreba Kolačića – ili drugih alata za praćenje – ovom aplikacijom ili vlasnicima usluga trećih strana koje koristi ova aplikacija, osim ako nije drugačije navedeno, služi za identifikaciju korisnika i upamćivanje njihovih preferencija i postavki, s jedinom svrhom pružanja usluge koju zahtijeva korisnik. Ako ne dostavi određene Osobne podatke, ova Aplikacija može onemogućiti pružanje svojih usluga. Korisnik preuzima odgovornost za Osobne podatke trećih osoba koje su objavljene ili podijeljene putem ove aplikacije i izjavljuje da imaju pravo na njihovo komuniciranje ili emitiranje, čime se Korisnika zbirke podataka oslobađa svake odgovornosti.

Način i mjesto obrade podataka

Načini obrade
Korisnik zbirke podataka obrađuje podatke korisnika na odgovarajući način i poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere radi sprečavanja neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili neovlaštenog uništavanja podataka. Obrada podataka provodi se korištenjem računala i / ili IT alata, slijedeći organizacijske postupke i načine koji su strogo povezani s naznačenim svrhama. Pored korisnika zbirke podataka, podaci mogu u nekim slučajevima biti dostupni određenim tipovima odgovornih osoba, koji su uključeni u rad web mjesta (administracija, marketing, pravna, sistemska administracija) ili vanjskim stranama (trećim stranama kao što su pružatelji tehničkih usluga, hosting, IT tvrtke, komunikacijske agencije) koje je angažirao korisnik zbirke podataka. Ažurirani popis tih stranaka može se u bilo kojem trenutku zatražiti od korisnika zbirka podataka.

Mjesto
Podaci se obrađuju u operativnim uredima korisnika zbirke podataka podataka i na bilo kojim drugim mjestima gdje se nalaze strane koje su uključene u obradu. Za daljnje informacije obratite se korisniku zbirke podataka.

Vrijeme zadržavanja
Podaci se čuvaju za vrijeme koje je potrebno za pružanje usluge koje je korisnik zatražio ili je navedeno u svrhe navedene u ovom dokumentu, a Korisnik uvijek može zatražiti da korisnik zbirke podataka obustavi ili ukloni podatke.

Upotreba prikupljenih podataka
Podaci koji se odnose na korisnika prikupljaju se kako bi aplikacija mogla pružati svoje usluge, kao i za sljedeće svrhe: pristup računima usluga trećih strana, interakcije na temelju lokacije, komentiranje sadržaja i interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama. Osobni podaci koji se koriste u svaku svrhu navedeni su u posebnim odjeljcima ovog dokumenta.

Dopuštenja za Facebook zatražena ovom aplikacijom
Ova aplikacija može tražiti neka Facebookova dopuštenja koja joj omogućuju obavljanje radnji s korisnikovim Facebook računom i preuzimanje podataka, uključujući osobne podatke. Za više informacija o sljedećim dozvolama pogledajte dokumentaciju o dozvolama Facebooka i Facebook Uvjete korištenja. Tražena su sljedeća dopuštenja:

Osnovne informacije
Prema zadanim postavkama to uključuje određene korisničke podatke kao što su id, ime, slika, spol i lokalni jezik. Dostupne su i određene veze korisnika, poput prijatelja. Ako je korisnik više svojih podataka učinio javnim, bit će dostupno više informacija.

Prijave
Omogućuje pristup čitanju autoriziranim korisnicima

E-mail
Omogućuje pristup primarnoj adresi e-pošte korisnika

Lajkovi
Omogućuje pristup popisu svih stranica koje su se korisniku svidjele.

Fotografije
Omogućuje pristup fotografijama koje je korisnik učitao i fotografijama na kojima je korisnik označen.

Objavljivanje aktivnosti u aplikaciji
Aplikaciji omogućuje objavljivanje na otvorenom grafikonu pomoću ugrađenih radnji, dostignuća, rezultata ili prilagođenih radnji. Aplikacija također može objaviti i ostale aktivnosti koje su detaljno opisane u Facebook dokumentu Dopuštenja za objavljivanje (Publishing Permissions document).

Detaljne informacije o obradi Osobnih podataka
Osobni se podaci prikupljaju u sljedeće svrhe i koristeći sljedeće usluge:

Pristup računima usluga trećih strana
Ove usluge omogućuju ovoj aplikaciji pristup podacima s vašeg računa na usluzi treće strane i izvršavanje radnji s njom. Te se usluge ne aktiviraju automatski, ali zahtijevaju izričito odobrenje od strane korisnika.

Pristup Facebook računu (ova aplikacija)
Ova usluga omogućuje ovoj aplikaciji da se poveže s korisnikovim računom na društvenoj mreži Facebook koji pruža Facebook Inc. Tražene dozvole: prijave lokacija, e-pošta, lajkovi, fotografije i objavljivanje aktivnosti u aplikaciji. Mjesto obrade: SAD – Pravila o Uvjetima korištenja

Komentiranje sadržaja

Komentiranje sadržaja
Usluge komentiranja sadržaja omogućuju korisnicima da daju i objavljuju svoje komentare na sadržaj ove aplikacije. Ovisno o postavkama koje je odabrao Vlasnik, korisnici mogu ostavljati i anonimne komentare. Ako postoji e-adresa među Osobnim podacima koje daje korisnik, ona se može koristiti za slanje obavijesti o komentarima na isti sadržaj. Korisnici su odgovorni za sadržaj vlastitih komentara. Ako je instalirana usluga komentiranja sadržaja koju pružaju treće strane, i dalje se mogu prikupljati podaci o web prometu za stranice na kojima je instalirana usluga komentiranja, čak i kad korisnici ne koriste uslugu komentiranja sadržaja.

Komentari na Facebooku (Facebook)
Facebook Comments je usluga komentiranja sadržaja koju pruža Facebook Inc. i omogućava korisniku da ostavlja komentare i dijeli ih na Facebook platformi. Prikupljeni osobni podaci: Podaci o kolačićima i upotrebi. Mjesto obrade: SAD – Pravila o Uvjetima korištenja.

Interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama
Ove usluge omogućuju interakciju s društvenim mrežama ili drugim vanjskim platformama izravno sa stranica ove aplikacije. Interakcija i podaci dobiveni ovom aplikacijom uvijek podliježu korisnikovim postavkama privatnosti za svaku društvenu mrežu. Ako je instalirana usluga koja omogućuje interakciju s društvenim mrežama, i dalje može prikupljati podatke o prometu za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kad je korisnici ne koriste.

Facebook Like gumb i socijalni widgeti (Facebook)
Gumb Facebook Like i socijalni widgeti usluge su koje omogućuju interakciju s Facebook društvenom mrežom koju pruža Facebook Inc. Osobni podaci koji se prikupljaju: Podaci o kolačićima i upotrebi. Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti

Interakcije na temelju lokacije

Geolokacija (ova aplikacija)
Ova aplikacija može prikupljati, koristiti i dijeliti podatke o lokaciji korisnika aplikacije radi pružanja usluga temeljenih na lokaciji. Većina preglednika i uređaja pružaju alate za isključivanje ove značajke. Ako je data izričita autorizacija, ova aplikacija može pratiti Korisnikove podatke o lokaciji. Prikupljeni osobni podaci: Geografski položaj.

Dodatne informacije o Prikupljanju i obradi podataka

Legalna radnja
Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u pravne svrhe od strane kontrolora podataka, na sudu ili u fazama koje vode do mogućih pravnih postupaka proizašlih iz nepravilne uporabe ove aplikacije ili srodnih usluga. Korisnik je svjestan činjenice da se od administratora podataka može zahtijevati otkrivanje osobnih podataka na zahtjev državnih tijela.

Dodatne informacije o osobnim podacima korisnika
Uz podatke sadržane u ovim pravilima o privatnosti, ova aplikacija može Korisniku zbirke podataka pružiti dodatne i kontekstualne informacije koje se odnose na određene usluge ili prikupljanje i obradu osobnih podataka na zahtjev.

Dnevnici i održavanje sustava
U svrhu rada i održavanja, ova aplikacija i bilo koje usluge trećih strana mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju s ovom aplikacijom (sistemski dnevnici) ili koristiti u tu svrhu druge osobne podatke (poput IP adrese).

Informacije koje nisu sadržane u ovom pravilu
Više pojedinosti o prikupljanju ili obradi osobnih podataka može se u bilo kojem trenutku zatražiti od kontrolera podataka. Molimo pogledajte podatke za kontakt na početku ovog dokumenta.

Prava korisnika aplikacije
Korisnici aplikacije imaju pravo u bilo kojem trenutku znati jesu li njihovi osobni podaci pohranjeni i mogu se konzultirati s kontrolorom podataka da bi saznali o njihovom sadržaju i podrijetlu, provjerili njihovu točnost ili zatražili da ih se dopunjuju, poništavaju, ažuriraju ili ispravljaju ili za njihovu transformaciju u anonimni format ili za blokiranje bilo kojih podataka u kršenju zakona, kao i za suprotstavljanje njihovom postupanju iz bilo kojeg i svih legitimnih razloga. Zahtjevi se trebaju poslati Korisnku zbirke podataka na gore navedene kontakt podatke.
Ova aplikacija ne podržava zahtjeve “Ne prati”.
Da biste utvrdili da li neka od usluga treće strane koje koristi ispunjava zahtjeve “Ne prati”, pročitajte njihova pravila o privatnosti.

Promjene ove politike o privatnosti
Korisnik zbirke podataka zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni ovu politiku privatnosti tako što će obavijestiti svoje korisnike na ovoj stranici. Toplo se preporučuje često provjeravati ovu stranicu, odnoseći se na datum posljednje izmjene naveden na dnu. Ako se korisnik usprotivi bilo kojoj od promjena u Pravilniku, korisnik mora prestati koristiti ovu aplikaciju i može zatražiti da kontrolor podataka obriše osobne podatke. Ako nije drugačije navedeno, tada važeća pravila o privatnosti odnose se na sve osobne podatke koje kontroler podataka ima o korisnicima.

Definicije i pravne reference

Osobni podaci (ili podaci)
Sve informacije u vezi s fizičkom osobom, pravnom osobom, institucijom ili udruženjem koje je, ili se mogu, identificirati, čak i neizravno, pozivanjem na bilo koje druge podatke, uključujući osobni identifikacijski broj.

Podaci o upotrebi
Informacije prikupljene automatski iz ove aplikacije (ili usluge trećih strana zaposlene u ovoj aplikaciji), a koje mogu uključivati: IP adrese ili nazive domena računala koja koriste korisnici koji koriste ovu aplikaciju, URI adrese (jedinstveni identifikator resursa), vrijeme zahtjeva, metoda korištena za podnošenje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke primljene u odgovoru, brojčani kod koji pokazuje status odgovora poslužitelja (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla, značajke preglednika i operativnog sustava koje koristi Korisnik aplikacije, različite vremenske pojedinosti po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici u aplikaciji) i detalji o putu koji slijedi unutar aplikacije s posebnim osvrtom na redoslijed stranica posjećeni i drugi parametri o operacijskom sustavu uređaja i / ili korisničkom IT okruženju.

Korisnik
Pojedinac koji koristi ovu aplikaciju, a koji se mora podudarati sa ili biti ovlašten od strane subjekta podataka, na kojeg se odnose osobni podaci.

Predmet podataka
Pravna ili fizička osoba na koju se odnose Osobni podaci.

Obrađivač podataka (ili nadzornik podataka)
Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava ili bilo koje drugo tijelo, udruženje ili organizacija ovlaštena od strane kontrolora podataka za obradu osobnih podataka u skladu s ovom politikom privatnosti.

Korisnik zbirke podataka (ili Vlasnik)
Fizička osoba, pravna osoba, javna uprava ili bilo koje drugo tijelo, udruženje ili organizacija s pravom, zajedno s drugim kontrolorom podataka, donosi odluke o svrhama i načinima obrade Osobnih podataka i korištenim sredstvima, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i upotrebu ove aplikacije. Ako nije drugačije navedeno, kontrolor podataka vlasnik je ove aplikacije.

Ova aplikacija
Hardverski ili softverski alat pomoću kojeg se prikupljaju osobni podaci korisnika.

Kolačić
Mali dio podataka pohranjenih u Korisnikovom uređaju.

Legalna informacija
Obavijest europskim korisnicima: Korisnik zbirke podataka ima želju i namjeru prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke Korisnika na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) te UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR); Svrha prikupljanja, obrade i korištenja Osobnih podataka korisnika je evidentiranje i čuvanje istih u zbirci osobnih podataka Korisnika zbirke podataka, kako bi Vas kontaktirali, te kako bi Vam bio omogućen primitak različitih, profesionalno korisnih i stručnih informacija i obavijesti. Voditelji zbirke Vaših podataka su Srednja škola Stjepana Sulimanca iz Pitomače i Srednja škola „Stjepan Ivšić“ iz Orahovice, a izvršitelj obrade je Srednja škola Stjepana Sulimanca. Radnje prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka koje će biti poduzete od strane izvršitelja zbirke osobnih podataka su sljedeće: Podaci će biti uneseni u bazu podataka kandidata za osposobljavanje.

Posljednje ažuriranje: 12. kolovoza 2020.