Online prijave

  Online prijava za program osposobljavanja “Sommelier”

  Projekt "Master Sommelier" financiran je u 100% iznosu iz EU sredstava, te polaznici ne snose nikakve troškove obrazovanja. Pravo sudjelovanja u programu obrazovanja za zanimanje Sommelier imaju svi nezaposleni kandidati, koji su mlađi od 25 godina. Kako biste na vrijeme osigurali svoje mjesto, možete se prijaviti putem ovog online obrasca bez ikakvih obveza i mi ćemo vas kontaktirati


  Vaši kontakt podaci:


  Odaberite datum rođenja (obavezno):


  Završena škola, tečajevi i sl.

  Radni odnos (obavezno)

  Odaberite gdje biste željeli pohađati osposobljavanje

  Studenti (ako je primjenjivo)


  Radi uspostavljanja i održavanja uspješne suradnje s Vama, kao potencijalnim kandidatom, imamo želju i namjeru prikupljati, obrađivati i koristiti Vaše osobne podatke (dalje: Podaci) na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) te UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR);

  Voditelji zbirke Vaših podataka su Srednja škola Stjepana Sulimanca iz Pitomače i Srednja škola „Stjepan Ivšić“ iz Orahovice, a izvršitelj obrade je Srednja škola Stjepana Sulimanca (dalje: Voditelj i Izvršitelj). Svrha prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka je evidentiranje i čuvanje istih u službenoj evidenciji i zbirci osobnih podataka Voditelja i Izvršitelja, kako bi Vas kontaktirali, te kako bi Vam bio omogućen primitak različitih, profesionalno korisnih i stručnih informacija i obavijesti.

  Radnje prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka koje će biti poduzete od strane izvršitelja zbirke osobnih podataka su sljedeće: Podaci će biti uneseni u bazu podataka prijavljenih kandidata za osposobljavanje za zanimanje "Sommelier".

  Prihvaćam