Online prijava

Online prijava za program osposobljavanja “Specijalist Sommelier”

Projekt "Master Sommelier" financiran je u 100% iznosu iz EU sredstava, te polaznici ne snose nikakve troškove obrazovanja. Pravo sudjelovanja u programu obrazovanja za zanimanje Specijalist Sommelier imaju svi nezaposleni kandidati, koji su mlađi od 25 godina. Kako biste na vrijeme osigurali svoje mjesto, možete se prijaviti putem ovog online obrasca bez ikakvih obveza i mi ćemo vas kontaktirati


Vaši kontakt podaci:


Odaberite datum rođenja (obavezno):


Završena škola, tečajevi i sl.

Radni odnos (obavezno)

Odaberite gdje biste željeli pohađati osposobljavanje

Studenti (ako je primjenjivo)


Radi uspostavljanja i održavanja uspješne suradnje s Vama, kao potencijalnim kandidatom, imamo želju i namjeru prikupljati, obrađivati i koristiti Vaše osobne podatke (dalje: Podaci) na način i pod uvjetima predviđenim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) te UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR); Svrha prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka je evidentiranje i čuvanje istih u zbirci osobnih podataka nositelja projekta, kako bi Vas kontaktirali, te kako bi Vam bio omogućen primitak različitih, profesionalno korisnih i stručnih informacija i obavijesti. Voditelji zbirke Vaših podataka su Srednja škola Stjepana Sulimanca iz Pitomače i Srednja škola „Stjepan Ivšić“ iz Orahovice, a izvršitelj obrade je Srednja škola Stjepana Sulimanca. Radnje prikupljanja, obrade i korištenja Vaših Podataka koje će biti poduzete od strane izvršitelja zbirke osobnih podataka su sljedeće: Podaci će biti fizički uneseni u bazu podataka kandidata za osposobljavanje, te će biti prijavljeni nadležnom tijelu Republike Hrvatske.

Prihvaćam